หลังคาเลื่อนผ้าใบ เปิด-ปิดได้ รุ่นMoving Roof สำหรับงาน Rooftop

หลังคาเลื่อนผ้าใบ หลังคาเลื่อนผ้าใบ เปิด-ปิดได้ แบบพับจีบ รุ่น Moving Roof สำหรับงาน Rooftop ประโยชน์ของ หลังคาเลื่อนผ้าใบ เปิด-ปิดได้ เป็นหลังคาเลื่อนเก็บได้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบังแดด และ บังฝน หรือ สามารถนำมาตกแต่งตัวร้านอาหารสไตล์ Rooftop