กันสาดผีเสื้อ รุ่นButterfly พร้อมเสาตั้ง เคลื่อนย้ายได้

กันสาดผีเสื้อ กันสาดผีเสื้อ รุ่น Butterfly เป็นกันสาดที่สามารถพับเก็บได้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบังแดด และ บังฝน หรือสามารถนำมาตกแต่งตัวบ้านหรืออาคารได้ และ เป็นกันสาดพับเก็บได้ที่ได้รับการยอมรับจากอิตาลี โดยจุดเด่นของกันสาดผีเสื้อ นั้นอยู่ที่การมีเสาตั้งเพื่อรับโครงสร้างแล้วยังสามารถพับเก็บได้ และ เคลื่อนย้ายได้ กันสาดผีเสื้อ รุ่น Butterfly เป็นกันสาดที่สามารถติดตั้งเป็น